Free Beauty of Bohemia

26.04.2017

DKK 0/0 DLK 0/0 
OVVR I.cena, 2x aport se zvěří
Výborná 1, Výborná 4